Verdi- og lånetakst

Verdi- og lånetakst

Eneboliger, leiligheter, fritidsboliger og tomter. En verdi- og lånetakst er ikke en tilstandsrapport men er en rapport som baserer seg på en visuell befaring.

I rapporten beskrives området, tomten og det foreligger også en bygningsmessig beskrivelse. Teknisk verdi, verditakst og lånetakst fastsettes og servitutter opplyses.

Befaring og taksering av elektriske installasjoner anbefales utført av autorisert el-takstmann.

Kontakt oss

Raymond Skare
E-post: raymond@byggmesterskare.no
    ansvarsrett_logo_rgb_liten
    mesterlogo_ub
    dnv-logo