Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll

Fra 1.januar 2013 ble det krav om uavhengig kontroll av fuktsikring (våtrom) og tetthet i alle nye boliger (tiltaksklasse 1).

For oppgaver i tiltaksklasse 2 og 3 er det i tillegg krav om uavhengig kontroll av bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet, geoteknikk og brannsikkerhet.

Det er byggherre som bestiller uavhengig kontroll og kontrollerende foretak skal være en annen juridisk enhet enn det foretaket som utfører arbeid som kontrolleres.

Vi utfører trykktesting med Retrotec Blower Door. Før boligen kan overleveres og det søkes ferdigattest må det dokumenteres at boligens lekkasjetall ikke overstiger kravene som gjelder i TEK. Alle boliger bygd etter TEK 10 skal kontrolleres for luftlekkasjer. Skulle det finnes avvik, som ikke tilfredsstiller TEK, så kan dette dokumenteres og rettes før overtagelse. Dette gir ikke minst en trygghet for utbygger i og med at alt er i orden ved overtagelsen, noe som gir mindre reklamasjoner.

Kontakt oss

Raymond Skare
E-post: raymond@byggmesterskare.no
    ansvarsrett_logo_rgb_liten
    mesterlogo_ub
    dnv-logo