Næringstakst

Næringstakst

Taksering av næringseiendommer baserer seg i stadig større grad på internasjonale standarder. Takstmenn som utfører taksering av næringseiendommer skal ha tilleggsutdanning og god kunnskap om ulike metoder for verdisetting.

Næringstaksering baserer seg blant annet på:

 • Kontantstrømanalyse
 • Sammenlignende salgsverdier
 • Avkastningskrav
 • Tekniske verdier
 • Leiekontrakter
 • Markedsleie

Verditaksering av næringseiendom baseres vanligvis på leieinntekter, og det utarbeides derfor en rapport som tar for seg eventuelle leiekontrakter. Leienivået, byggets kvaliteter og beliggenhet blir da vurdert.

Kontakt oss

Raymond Skare
E-post: raymond@byggmesterskare.no
  ansvarsrett_logo_rgb_liten
  mesterlogo_ub
  dnv-logo