Landbrukstaksering

Landbrukstaksering

Landbrukstakst baserer seg på gårdens bestanddeler og gir en samlet verdi med deltall for dyrket mark, skog, driftsbygninger, kårhus, våningshus og bostedsverdi.

Oppdelingen kan variere fra eiendom til eiendom, basert på bygningsmassen og kompleksiteten i drift med mer.

Verdsettingen baserer seg på forskjellige prinsipper etter hvilken del av eiendommen vi snakker om. For jord og skogbruksarealer brukes bruksverdi /avkastningsverdi som utgangspunkt for verdsetting etter konsesjonsloven

For bygninger nyttes kostnadsverdiberegning, med utgangspunkt i normal anleggskostnad for tilsvarende bygning i dag. Det skal reduseres i samsvar med bygningens tilstand med henhold til alder, slitasje, vedlikehold og egnethet etter dagens normer og krav.

 • En kort beskrivelse av formålet med taksten/hvilket formål rekvirent har med å bestille takst.
 • Beskrivelse av beliggenhet.
 • Redegjørelse for eventuelle rettigheter og heftelser på eiendommen. (Taksten tar ikke hensyn til gjeld etc. )
 • Regulering / kommuneplan
 • Beskrivelse av jordvei og skog
 • Beskrivelse av de enkelte bygninger med bilde.
 • Kort beskrivelse av evt husdyrhold.
 • Takstverdi fordelt som beskrevet over.

Kontakt oss

Raymond Skare
E-post: raymond@byggmesterskare.no
  ansvarsrett_logo_rgb_liten
  mesterlogo_ub
  dnv-logo