Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapport

Vi tilbyr boligsalgsrapporter for eneboliger, leiligheter og fritidsboliger. En boligsalgsrapport er en tilstandsanalyse hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved skifte av bolig.

Rapporten tar utgangspunkt i NBIs levetidsbetraktninger og levetider opplyses i rapporten. Det blir ikke foretatt fysiske inngrep under besiktigelsen. Rapporten er basert på Tilstandsgrader fra 0-3, der TG 0 er ”ingen symptomer” og TG 3 er ”Kraftige symptomer”.

Boligsalgsrapporten kan leveres med arealmåling og verditakst. Denne rapporten anbefales ved kjøp og salg av bolig. Rapporten er utarbeidet av Nito takst og NTF og rapportene fra de 2 forskjellige takstorganisasjonene er like.

Det finnes to typer boligsalgsrapporter; BSR1 og BSR2, sistnevnte er mer omfattende og etter NS3600-standard.

Kontakt oss

Raymond Skare
E-post: raymond@byggmesterskare.no
    ansvarsrett_logo_rgb_liten
    mesterlogo_ub
    dnv-logo