Taksering

Våre tjenester

Verdi- og lånetakst

Eneboliger, leiligheter, fritidsboliger og tomter. En verdi- og lånetakst er ikke en tilstandsrapport, men en rapport som baserer seg på visuell befaring.

Forenklet lånetakst

Eller forenklet verdivurdering er en takst som er en noe forenklet utgave av verdi- og lånetaksten.

Boligsalgsrapport

Vi tilbyr boligsalgsrapporter for eneboliger, leiligheter og fritidsboliger. Rapporten legger særlig vekt på tilstandsanalyse av byggtekniske forhold.

Tilstandsanalyse

Vi utfører tilstandsanalyse av eneboliger, leiligheter og fritidsboliger. En tilstandsanalyse er en rapport som sjekker takstobjektets tilstand spesielt.

Forhåndstakst

Vi tilbyr forhåndstaksering av eneboliger, leiligheter og fritidsboliger. En forhåndstakst er en rapport som baserer seg på opplysninger fra hjemmelshaver.

Uavhengig kontroll

Fra 1.januar 2013 ble det krav om uavhengig kontroll av fuktsikring (våtrom) og tetthet i alle nye boliger (tiltaksklasse 1).

Næringstakst

Taksering av næringseiendommer baserer seg i stadig større grad på internasjonale standarder. Takstmenn som utfører taksering av næringseiendommer skal ha tilleggsutdanning og god kunnskap om ulike metoder for verdisetting.

Landbrukstaksering

Landbrukstakst baserer seg på gårdens bestanddeler og gir en samlet verdi med deltall for dyrket mark, skog, driftsbygninger, kårhus, våningshus og bostedsverdi.